Välkommen
till
Stockholm
City Cup
2023

Tre spännande etapper med högklassig sprintorientering på nya sprintkartor. Välkommen till Musikhögskolan, Garnisonen på Östermalm och Farsta Centrum.